Select Page

Error: Contact form not found.

Signalen bestrijken het grotere timeframe te weten 180 minuten 360 minuten en dag frame, waarbij dag soms 2/3 weken of langer kan bestrijken.
bitcoin is soms volatiel dus grote posities is risicovol en uit den boze.

Via IG MARKETS (site dayoptions) kunt u een rekening openen waar er met 1 € of meer gehandeld kan worden.