Algemene Voorwaarden

DayOptions.nl is een informatief platform en bevat geen beleggingsadvies. Beleggingsbeslissingen worden altijd op eigen initiatief genomen en DayOptions.nl is nooit aansprakelijk voor behaalde resultaten. Beurshandel brengt financiele risico’s met zich mee. Middels het afnemen van een DayOptions-abonnement geeft u aan van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn, en hiermee akkoord te zijn.

DayOptions.nl besteedt continue de grootste zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en kwaliteit van de gegevens op onze website en op onze communicatiekanalen. Ondanks onze uiterste zorg kan het voorkomen dat onvolledigheden en onjuistheden voorkomen. Als u vragen hebt over een van onze producten kunt u altijd contact opnemen met info@dayoptions.nl. Wij reageren altijd zo snel mogelijk en persoonlijk op uw vragen of opmerkingen.

DayOptions.nl is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid, onjuistheid, problemen zoals onderbrekingen van bijvoorbeeld internet, vertraging of door gebruik van een van onze producten.

DayOptions abonnementen hebben een looptijd zoals aangegeven in de productomschrijving. Het abonnement loopt automatisch af en wordt niet vanzelf verlengd. U krijgt een herinnering voordat uw abonnement afloopt. U kunt uw abonnement verlengen door het abonnement opnieuw aan te schaffen via onze winkel. Als u gedurende de looptijd van het abonnement het abonnement wilt stopzetten heeft u geen recht op teruggaaf van abonnementsgeld. Het is niet mogelijk om uw abonnement automatisch te verlengen. Als u vragen heeft over de werkwijze van het abonnement kunt u contact opnemen middels ons contactformulier.

DayOptions.nl haar schrijvers, analisten en columnisten aanvaarden nooit aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden door het gebruik van suggesties, ideeën of gegevens verstrekt door of namens DayOptions.nl via haar website of andere kanalen.

DayOptions.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. DayOptions.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e‐mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

DayOptions.nl herinnert iedereen aan het feit dat handelen op de beurs financiële risico’s met zich meebrengt. Wanneer men handelt met derivaten als CFD, Future, Opties of enig ander hefboomproducten, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het halen van hoge rendementen ook grote verliezen kan lijden. We gaan ervan uit dat de bezoeker van DayOptions.nl zelf op de hoogte is van de risico’s die het beleggingsproduct met zich meebrengt. Zo niet, adviseren wij onze bezoekers eerst het nodige onderzoek te doen voor men begint met handelen in deze producten.

DayOptions.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op de website van DayOptions.nl

DayOptions.nl kan een vergoeding ontvangen van de bedrijven die worden vermeld of waarover word geschreven.