Select Page

Algemene Voorwaarden

DayOptions is een informatief coaching platform en bevat geen beleggingsadvies. Beleggingsbeslissingen worden altijd op eigen initiatief genomen. DayOptions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor behaalde resultaten. Beurshandel brengt financiële risico’s met zich mee. Middels het gebruiken van DayOptions-producten geeft u aan van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte, en hiermee akkoord te zijn.

 

DayOptions besteedt continue de grootste zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en kwaliteit van de gegevens op onze website en op onze communicatiekanalen. Ondanks onze uiterste zorg kan het voorkomen dat onvolledigheden en onjuistheden voorkomen. Als u vragen hebt over een van onze producten kunt u altijd contact opnemen met DayOptions via het Contactformulier op onze website. Wij reageren altijd zo snel mogelijk en persoonlijk op uw vragen of opmerkingen.

 

DayOptions is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid, onjuistheid, problemen zoals onderbrekingen van bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: internet, vertraging en/ of door gebruik van een van onze producten.

 

DayOptions abonnementen hebben een looptijd zoals aangegeven in de productomschrijving. Na deze looptijd wordt uw abonnement automatisch maandelijks verlengd. U kunt uw abonnement opzeggen door contact met ons op te nemen via het Opzeggen-formulier. Er geldt een opzegtermijn van één week. Als u gedurende de looptijd van het abonnement het abonnement wilt stopzetten heeft u geen recht op teruggaaf van abonnementsgeld. Als u vragen heeft over de werkwijze van het abonnement, bezoek de betreffende productpagina. Ook kunt u contact opnemen middels ons Contactformulier.

 

DayOptions, haar schrijvers, analisten en columnisten aanvaarden nooit aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden door het gebruik van suggesties, ideeën of gegevens verstrekt door of namens DayOptions via haar website of andere kanalen.

 

DayOptions aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. DayOptions garandeert niet dat aan haar toegezonden e‐mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

DayOptions wijst iedereen op het feit dat handelen op de beurs financiële risico’s met zich meebrengt. Wanneer men handelt met derivaten als CFDs, Futures, Opties of enig ander hefboomproduct, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het behalen van hoge rendementen, ook grote verliezen kan lijden. We gaan ervan uit dat de bezoeker van DayOptions op de hoogte is van de risico’s die het beleggingsproduct met zich meebrengt. Zo niet, adviseren wij onze bezoekers eerst het nodige onderzoek te doen voor men begint met handelen in deze producten. DayOptions geeft nadrukkelijk geen beleggingsadviezen.

 

DayOptions behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op de website van DayOptions.

 

DayOptions kan een vergoeding ontvangen van de bedrijven die worden vermeld of waarover wordt geschreven.